Programma 2022-2026

Samen recht doen in Maastricht

Beste Maastrichtenaren,

Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad in onze prachtige stad plaats. Politiek lijkt soms ver weg, maar het raakt iedereen. Want deze verkiezingen gaan over mensen. Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leraren op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Maastricht. Onze uitgangspunt is daarbij: Samen recht doen in Maastricht.

  • SAMEN, omdat we willen benadrukken dat niemand het alleen hoeft te doen. En ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij samen werkt met inwoners.
  • RECHT, omdat ieder mens telt en we tegen onrecht willen strijden.
  • DOEN, omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we in beweging komen.

We doen ons uiterste best om oog te hebben voor alle inwoners van de gemeente en voor hen aan de slag te gaan. Samen, met elkaar, en met de onmisbare zegen van God, zien we de toekomst voor onze gemeente met vertrouwen tegemoet. We hopen je vertrouwen te geven. Mogen we jouw vertrouwen ontvangen? Hartelijke groet, mede namens de andere kandidaten,

Ingeborg Dijkstra-Verbeek
Lijsttrekker ChristenUnie Maastricht